Cảm khúc 1

Links: Music | Literature | References


Nhạc - Music

NhacViet forum

Diễn đàn nhacviet là một diễn đàn email cho người viết nhạc Việt Nam.
nhacviet forum is an email list for Vietnamese musicians.
Tiền Vệ

TIỀN VỆ là một trung tâm văn học và nghệ thuật trên mạng lưới thông tin toàn cầu, với hai hoạt động chính là phổ biến các tác phẩm mới và tiến hành các cuộc tranh luận về văn học nghệ thuật...
TIEN VE is an online centre for the arts (including literature, music, visual and performing arts) whose principal activities are presenting new creative works and organizing debates on aesthetic and artistic issues.

Hoàng Ngọc-Tuấn Khúc tác gia đương đại, nghệ sĩ tây ban cầm, hiện sống tại Sydney. Cùng với Phạm Duy, anh đã ảnh hưởng rất nhiều đến quan niệm nhạc của tôi. Anh cũng là một nhà phê bình lý luận văn học nổi tiếng.
Hoang Ngoc-Tuan is a contemporary composer and guitarist based in Sydney. He has had the most influence on me as a musician and listener, with the possible exception of Pham Duy. He is also a well-known literary critic.
Phạm Duy (kicon)

Trang nhà Phạm Duy có rất nhiều tài liệu về nhạc của chính ông cũng như âm nhạc Việt Nam nói chung. Phần Anh ngữ do Phạm Quang Tuấn chuyển ngữ.
Pham Duy's webpage contains a rich compilation of his own music and a vast amount of information about Vietnamese music. English translation by Pham Quang Tuan.

Trần Quang Hải

Nhạc sĩ Trần Quang Hải là một nhà nghiên cứu dân tộc nhạc, nổi tiếng thế giới về kỹ thuật hát đồng song thanh.
Tran Quang Hai is a world famous ethnomusicologist who has introduced many musicians to overtone singing.
The Silicon Band Nhóm văn thơ nhạc do Nguyễn Minh Châu và Hoàng Yến (Paris) sáng lập.
A very active musical and literary group created by Minh Chau and Hoang Yen
Việt Nhạc

Trang nhà của nhóm Việt Nhạc Minnesota, Mỹ - có nhiều tài liệu, bài vở giá trị về nhạc Việt Nam.
This webpage of a Minnesota-based Vietnamese music group contains many valuable informations and articles.

Lê Tuấn Hùng - Đặng Kim Hiền Hai nhạc sĩ sống tại Úc, nghiên cứu sáng tác và trình diễn nhạc truyền thống và đương đại. Có thể mua nhạc qua trang này.
Two Viet-Australian musicians who compose and perform in both the traditional Viet and contemporary idioms. Their CDs are available via this website.
hoctro
Những bài nhận xét về nhạc, nhất là nhac Phạm Duy
Tiếng Hát Quê Hưong Founded in 1981 by Pham Thuy Hoan, a professor from the Vietnamese National Conservatory in Saigon. Tieng Hat Que Huong's mission is to preserve, develop and promote Vietnamese Traditional Music for people who love traditional music and also building a bridge between the old and the new artists.
Khắc Chi-Sounds of Vietnam ...their concerts may include a combination of styles or feature any one style of Vietnamese traditional music, Vietnamese folk music or contemporary music to world music.
Giai Điệu Xanh Báo trực tuyến về nhạc đầu tiên từ trong nước. Có rất nhiều thông tin bài vở.
(Inland) Vietnam's first online music magazine. Contains lots of information about music from Vietnam!
Viện Âm Nhạc VN
VN Institute of Music

Viện Âm Nhạc VN xuất bản nhiều sách nghiên cứu và CD về nhạc cổ truyền.
You can buy many CDs and books on Viet traditional music from here.

Tôn Thất Tiết

Ông đã viết nhạc cho ba cuốn phim của Trần Anh Hùng: Mùi Đu Đủ Xanh, Xích Lô và Mùa hè chiều thẳng đứng.
..has written the music of Tran Anh Hung's three films : The scent of green papaya, Cyclo and At the height of summer

VCGC(Yahoo)
VCGC (Tinhvan)
Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Nam
Vietnamese Classical Guitar Club
Vietnam Info Music (VIM)

Diễn đàn nhạc Việt Nam (nhất là guitar)
Vietnamese forum on guitar and other music

Vietscience Có diễn đàn âm nhạc với GSNS Trần Quang Hải
ksvn.com "Thư viện" nhạc Việt Nam online
Library of V ietnamese popular music
jazzy Thảo Hương (Dạ Lam, jazzy) viết những điệu nhạc rất mới lạ theo kiểu jazz.
She writes very innovative songs and jazz-style arrangements.
Đàn Tranh - Vĩnh Bảo "Đàn Tranh - Vĩnh Bảo" do một nhóm học trò của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo thành lập vào năm 2004 , với mục đích là bảo tồn, phát triển và giới thiệu Nhạc cổ truyền Việt Nam, nhất là Nhạc Tài Tử Nam Bộ
Ban Hợp xướng Ngàn Khơi Ban Hợp xướng Ngàn Khơi
Nhạc Mai Anh Tuấn Tình ca Mai Anh Tuấn.
Romantic songs by my long-time friend Mai Anh Tuan.

Văn - Literature

Tiền Vệ ...phổ biến các tác phẩm mới và tiến hành các cuộc tranh luận về văn học nghệ thuật...
...presenting new creative works and organizing debates on aesthetic and artistic issues.
talawas

Diễn đàn văn học VN
Literary forum

Hợp Lưu Tạp chí văn học
Literary magazine
Nhịp Sống Tuyển tập văn hóa ra mỗi năm 1 lần.
Annual cultural magazine
Hồn Quê Nguyệt san văn học nghệ thuật online.
Online Vietnamese magazine for the arts

Tra cứu - References

New Grove Dictionary New Grove Dictionary of Music. The best.
Virginia Tech Multimedia Music Dictionary | Rod's Music Dictionary But these dictionaries are free!
Classical music archives Thousands of MIDI, WMA files
Classical composers Database of classical composers - 2000+ entries, with links to other sites.
Đặc trưng Sưu tập lời của các bản nhạc VN.
Collection of lyrics of Vietnamese songs

 


Go to main music page

Email