Lời Ca
Lyrics


Ánh sao rơi
Bài tình ca đầu tiên
Castles in the clouds
Chỉ còn thương nhớ thôi
Dạ khúc
Dòng sông hoài niệm

Đoản khúc mưa
Lá Thư Xanh
Lệ đá xanh
Mai
Màu khói
Men chiều
Men tình còn như say
Mùa thu trong thung lũng
Mơ trăng
Những cánh đào cuối xuân
Những chiếc lá mùa thu
Thôi đừng giết nữa
Tiếng hát trên sông