Cảm khúc 2

Tản Mạn về Âm Nhạc - Musical Articles
Phạm Quang Tuấn


Màu tím hoa sim và màu xanh của tóc

Chiều Về Trên Sông - Vài nhận xét

Buổi song tấu nhạc Jarai tại Sydney

Tiếng hát với cung đàn (phỏng vấn)

Chat với luật Sở hữu Trí tuệ

Thư Nantes

Có nên cho tranh luận về Phạm Duy không?

Moon & You của jazzy Dạ Lam

Góp ý về bài "Suy nghĩ về Trịnh Công Sơn".

Ngày Trở Về của Phạm Duy trong bối cảnh âm nhạc Việt Nam

Vài nhận xét về Nhạc Khí Dân Tộc Việt

Nhận định về Nhạc Cổ Điển Phương Tây...

Một cái nhìn về âm nhạc Việt Nam hải ngoại

The dissonant tritone and Just Tuning theory (English)

Lục bát và nhạc Việt Nam

Đi tìm một đường hướng sáng tác ca khúc

Tại sao cần nâng cao trình độ thưởng thức nhạc?

Nghệ thuật phổ nhạc của Phạm Duy

Bàn về kỹ thuật viết nhạc trong vài ca khúc Phạm Duy.

Quá trình phổ nhạc một bài thơ

Go to main music page