dangngai.jpg

 

Dâng Ngài

thánh ca


Lệ Mai,
Tuyết Lê, Tuyết Trinh, Thanh Xuân

Vũ Quang Trung, piano


Úc: AU$10 + $AU2 postage
Các nước khác:
      US$12/Euro10/AU$15
      (incl. postage)


Nghe thử


Để mua:

1. Xin vô Paypal và trả tiền vào trương mục [email protected]. Quí vị sẽ cần đăng ký Paypal và trả bằng US$ với credit card hoặc chuyển từ Paypal account của quí vị nếu có. Cách này rất nhanh chóng, bảo đảm và không thêm phí tốn.

2. Hoặc có thể gửi cheque hoặc money order bằng tiền Úc. Xin gửi email tới đây để lấy địa chỉ: [email protected]về Trang nhạc Phạm Quang Tuấn