Ca khúc Phạm Quang Tuấn

Dòng sông hoài niệm (3.5MB) Lệ Mai (voice) & PQ Tuấn (guitar)

Thoáng mơ qua (2.5MB) Lệ Mai (voice) & PQ Tuấn (guitar)

Những chiếc lá mùa thu (3.4MB) Lệ Mai (voice) & PQ Tuấn (guitar)

Mùa Thu Trong Thung Lũng (2.4MB) Lệ Mai (voice) & PQ Tuấn (guitar).

Tiếng Hát Trên Sông (2.2MB) Lệ Mai (voice) & PQ Tuấn (guitar).

Ánh Sao Rơi (2MB) Lệ Mai & PQ Tuấn (MIDI).

Bài Tình Ca Đầu Tiên (3.5MB) Lệ Mai (voice) & PQ Tuấn (guitar).

Những Cánh Đào Cuối Xuân (1.9MB) Lệ Mai (voice) & PQ Tuấn (guitar).

Mai (2.6MB) Lệ Mai (voice) & PQTuấn (guitar)

Mưa (2.7MB) Lệ Mai (voice) & PQTuấn (guitar)

Màu khói (2MB) Lệ Mai & PQ Tuấn.

Dạ khúc (2.8MB) Hoàng Ngọc-Tuấn, voice and guitar

Lệ Đá Xanh (5.9MB) Lệ Mai & Phạm Quang Tuấn.

Đường Chiều Lá Rụng (2.8MB) (Phạm Duy) - Lệ Mai ca, Hoàng Ngọc Tuấn guitar

Chiều Về Trên Sông (2.6MB) (Phạm Duy) - Lệ Mai ca, Hoàng Ngọc Tuấn guitar

Tình Ca (1.2MB) (Phạm Duy) - Lệ Mai ca, Hoàng Ngọc Tuấn guitar (trích đoạn)

Chiều Hoang (theo thơ Cát Biển) Lệ Mai & Phạm Quang TuấnNếu tìm không thấy hay download không được xin vui lòng email cho tôi biết. Tùy theo máy của bạn, nhạc có thể chơi ngay khi bấm vào link, hoặc bạn có thể cần bấm ngón phải và chọn "save target".

Please email me if you have problems finding or downloading the files. Thanks! Depening on your browswer set up, you may be able to play by clicking, or save by right-clicking and choosing "save target".

Go to main music page