Biến khúc Mái Tây

12/2003
CD "Lệ Mai hát nhạc Phạm Duy"
Đêm Nhạc Phạm Duy & Ra mắt CD
Bàn về kỹ thuật viết nhạc trong vài ca khúc Phạm Duy.

11/2003
MP3: Chiều Về Trên Sông (Phạm Duy) - Lệ Mai ca, Hoàng Ngọc Tuấn guitar
MP3: Đường Chiều Lá Rụng (Phạm Duy) - Lệ Mai ca, Hoàng Ngọc Tuấn guitar

11/2003
Revised score of guitar solo Autumn Song (Thu ca Điệu Ru Đơn)

10/2003
Guitar solo Cành Hoa Trắng - bản mới 2003
Revised (2003) version of guitar solo The White Flower.

9/2003
Vài nhận xét về tác phẩm biên khảo Nhạc Khí Dân Tộc Việt.

9/2003
Score for Tình-Tự-Tin (Rice-Drum Song) with English lyrics
.
A very well-known folk-style song by Phạm Duy.

9/2003
Score for Qua Cầu Gió Bay (The Wind on the Bridge) with English lyrics
.
A well-known Vietnamese folk song.

9/2003
Score for Cây Trúc Xinh (Pretty Bamboo Tree) with English lyrics.

A well-known and very melodious Vietnamese folk song.

7/2003
Một cái nhìn về âm nhạc Việt Nam hải ngoại (phỏng vấn)

A possibly controversial look at Overseas Vietnamese music.

HOME