hi Phi


Phi PhiḌng Sông Hoài Niệm -
nhạc Phạm Quang Tuấn, lời Trân Khanh
nghe (mp3)   đọc (pdf)


Ánh Sao Rơi - nhạc và lời Phạm Quang Tuấn
nghe (mp3)  đọc (pdf)